San Miguel PF

Merpati Balap

FOR SALE / DIJUAL

1. DIJUAL PIYIK BETINA 77030
Ring: MICHAEL, SACRED HEART; PPMBSI 2020
Bapa: Bernadette (MICHAEL 368); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P19 84040/Adik San Rego (MICHAEL); Blorok (MICHAEL; Batik Madrim x WFP09) x Ibu San Rego (MICHAEL; Adik Romeo x Kakak Bernadette)

Piyik Betina 77030

Piyik Betina 77030

2. DIJUAL PIYIK BETINA 77033
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Adik Romeo (STRP 152); Anak Dewa Rama (TOPSONG; Dewa Rama x Anak Galaxi) x Anak Jenderal Kim (KIM)
Ibu: P19 84056 (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x SR (MICHAEL; Batik Madrim/Kakak Hamilton x Kakak Bernadette)

Piyik Betina 77033

Piyik Betina 77033

3. DIJUAL PIYIK BETINA 77052
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Radella (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x HYT 88 (Adik Sebapa Bernadette)
Ibu: Ibu San Rego (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Betina 77052

Piyik Betina 77052

4. DIJUAL PIYIK BETINA 77054
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Blorok 72028/Francesco (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: P20 77001 (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x Romeo DKR (DKR 09; Romeo STRP x Anak Terminator)

Piyik Betina 77054

5. DIJUAL PIYIK BETINA 77058
Ring: MICHAEL, MADELEINE; PPMBSI 2020
Bapa: P19 84012 (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x SR (MICHAEL; Batik Madrim/Kakak Hamilton x Kakak Bernadette)
Ibu: Anak Doktor (P17 104538); Dokter (TOPSONG; Naga Air) x Anak Bintang Kelana (TOPSONG)

Piyik Betina 77058

6. DIJUAL PIYIK BETINA 77064
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P19 84004 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x HYT 281 (Anak Golden Wayang x Anak Thunder)

Piyik Betina 77064

7. DIJUAL PIYIK BETINA 77067
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: BR 611 / Adik Lorenzo (BERUANG); Nautica (BHS) x Anak Diponegoro (BERUANG)
Ibu: WFP09; Anak Caky (OSELLA; Caky x Bimasakti) x Anak Thunder (ORCHID)

Piyik Betina 77067

8. DIJUAL PIYIK BETINA 77074
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Radella (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x HYT 88 (Adik Sebapa Bernadette)
Ibu: P19 84099 (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x Romeo DKR (DKR 09; Romeo STRP x Anak Terminator)

Piyik Betina 77074

9. DIJUAL PIYIK BETINA 77076
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Sukadana (BIROWO 71); Mutiara Hitam (EVAN; Cucu Khayana x Anak Nadine) x Trah Naga Salju (OCEAN)
Ibu: P20 77027 (MICHAEL); Naga Pesona (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x Romeo DKR (DKR 09; Romeo STRP x Anak Terminator)

Piyik Betina 77076

Piyik Betina 77076

10. DIJUAL PIYIK BETINA 77078
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Blorok 72028/Francesco (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: Ibu San Rego (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Betina 77078

Piyik Betina 77078

11. DIJUAL PIYIK BETINA 77079
Ring: MICHAEL, SACRED HEART; PPMBSI 2020
Bapa: Bernadette (MICHAEL 368); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: Inbreed NC (NUYAN 856); Naga Cilik (NUYAN; Naga Putih x Adik Puma) x Betina HYT (Naga Cilik x Sesarang Ibu Bernadette)

Piyik Betina 77079

Piyik Betina 77079

12. DIJUAL PIYIK BETINA 77080
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2020
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P19 84079 (MICHAEL); Sukadana (BIROWO; Mutiara Hitam x trah Naga Salju) x Ibu San Rego (MICHAEL; Adik Romeo x Kakak Bernadette)

Piyik Betina 77080

Piyik Betina 77080

13. DIJUAL PIYIK JANTAN 144001
Ring: MICHAEL, MADELEINE; PPMBSI 2021
Bapa: P19 84012 (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x SR (MICHAEL; Batik Madrim/Kakak Hamilton x Kakak Bernadette)
Ibu: I-ONE PELANGI 198; Anak Marlboro (PELANGI) x Anak Mahasinga (BUANA; Mahasinga x Anak Bintang Muda)

Piyik Jantan 144001

14. DIJUAL PIYIK BETINA 144001
Ring: MICHAEL, MADELEINE; PPMBSI 2021
Bapa: P19 84012 (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x SR (MICHAEL; Batik Madrim/Kakak Hamilton x Kakak Bernadette)
Ibu: I-ONE PELANGI 198; Anak Marlboro (PELANGI) x Anak Mahasinga (BUANA; Mahasinga x Anak Bintang Muda)

Piyik Betina 144002

15. DIJUAL PIYIK JANTAN 144003
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Sukadana (BIROWO 71); Mutiara Hitam (EVAN; Cucu Khayana x Anak Nadine) x Trah Naga Salju (OCEAN)
Ibu: P20 77027 (MICHAEL); Naga Pesona (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x Romeo DKR (DKR 09; Romeo STRP x Anak Terminator)

Piyik Jantan 144003

16. DIJUAL PIYIK JANTAN 144004
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Sukadana (BIROWO 71); Mutiara Hitam (EVAN; Cucu Khayana x Anak Nadine) x Trah Naga Salju (OCEAN)
Ibu: P20 77027 (MICHAEL); Naga Pesona (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x Romeo DKR (DKR 09; Romeo STRP x Anak Terminator)

Piyik Jantan 144004

17. DIJUAL PIYIK JANTAN 144005
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P19 84079 (MICHAEL); Sukadana (BIROWO; Mutiara Hitam x trah Naga Salju) x Ibu San Rego (MICHAEL; Adik Romeo x Kakak Bernadette)

Piyik Jantan 144005

18. DIJUAL PIYIK JANTAN 144006
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Radella (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x HYT 88 (Adik Sebapa Bernadette)
Ibu: P20 77033 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x P19 84056 (MICHAEL; Bernadette x SR)

Piyik Jantan 144006

19. DIJUAL PIYIK BETINA 144007
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Radella (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x HYT 88 (Adik Sebapa Bernadette)
Ibu: P20 77033 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x P19 84056 (MICHAEL; Bernadette x SR)

Piyik Betina 144007

20. DIJUAL PIYIK BETINA 144008
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Sukadana (BIROWO 71); Mutiara Hitam (EVAN; Cucu Khayana x Anak Nadine) x Trah Naga Salju (OCEAN)
Ibu: P20 77020/Sesarang Ariani (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x I-ONE PELANGI 198 (Anak Marlboro x Anak Mahasinga)

Piyik Betina 144008

21. DIJUAL PIYIK BETINA 144009
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Sukadana (BIROWO 71); Mutiara Hitam (EVAN; Cucu Khayana x Anak Nadine) x Trah Naga Salju (OCEAN)
Ibu: P20 77020/Sesarang Ariani (MICHAEL); Bernadette (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x I-ONE PELANGI 198 (Anak Marlboro x Anak Mahasinga)

Piyik Betina 144009

22. DIJUAL PIYIK BETINA 144010
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2021
Bapa: Bebeto Jr (KHRM 902); Bebeto (ILSOGNO; Fernando) x Anak Mustika (KHRM; Mustika PIZZARO)
Ibu:P20 77027 (MICHAEL); Naga Pesona (MICHAEL; NUYAN 888 x Regina Caeli) x Romeo DKR (DKR 09; Romeo STRP x Anak Terminator)

Piyik Jantan 144010

23. DIJUAL INDUK BETINA: DOKTOR JR
Ring: PPMBSI 2017 104538
Bapa: Doktor (TOPSONG); Naga Air (Anak Naga Salju)
Ibu: Anak Bintang Kelana (TOPSONG)
Anak: Allison

Doktor Jr

Doktor Jr

24. DIJUAL INDUK BETINA: WFP 09
Ring: WFP 09, PPMBSI 2017
Bapa: Anak Chaky (OSELLA); Chaky (FAMILY) x Betina trah Bimasakti
Ibu: Anak Thunder (ORCHID)
Anak: Agnes, Malica, Bapa San Rego
Cucu: San Rego

WFP

WFP 09

25. DIJUAL INDUK BETINA: IBU SAN REGO
Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2018
Bapa: Adik Romeo (STRP 152); Anak Dewa Rama (TOPSONG; Dewa Rama x Anak Galaxi) x Anak Jenderal Kim (KIM)
Ibu: Trinity/Kakak Margaret n Bernadette(MICHAEL 347); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Anak: San Rego

Ibu San Rego

Ibu San Rego

26. DIJUAL INDUK BETINA: 84004
Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2019
Bapa: Adik Romeo (STRP 152); Anak Dewa Rama (TOPSONG; Dewa Rama x Anak Galaxi) x Anak Jenderal Kim (KIM)
Ibu: HYT 281; Golden Jr (SWORD; Golden Wayang x Anak Naga Salju) x ALBRIGHT 14 (Thunder x Sesarang Musashi)

Induk Betina 84004

Induk Betina 84004

27. DIJUAL INDUK BETINA: 84003
Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2019
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: WFP09; Anak Caky (OSELLA; Caky x Bimasakti) x Anak Thunder (ORCHID)

Induk Betina 84003

Induk Betina 84003

28. DIJUAL INDUK BETINA: 84040/Adik San Rego
Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2019
Bapa: Blorok 72028/Francesco (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: Ibu San Rego (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Adik San Rego

Adik San Rego

29. DIJUAL INDUK BETINA: 84073
Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2019
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: Anak Doktor (P17 104538); Dokter (TOPSONG; Naga Air) x Anak Bintang Kelana (TOPSONG)

Induk Betina 84073

Induk Betina 84073

30. DIJUAL INDUK JANTAN: BLOROK/BAPA SAN REGO
Ring: MICHAEL. LIONHEART, PPMBSI 2018
Bapa: BERUANG 550 (Kakak Hamilton); Sri Rama (BR; Sadewo x Adik Putra Nuyan) x Adik Paragon (ARGENT; Singa Star x Anak Ramadhan)
Ibu: WFP09; Anak Caky (OSELLA; Caky x Bimasakti) x Anak Thunder (ORCHID)
Anak: San Rego

72028 / Francesco

72028 / Francesco

31. DIJUAL INDUK JANTAN: RADELLA
Ring: MICHAEL. LIONHEART, PPMBSI 2017
Bapa: BERUANG 550 (Kakak Hamilton); Sri Rama (BR; Sadewo x Adik Putra Nuyan) x Adik Paragon (ARGENT; Singa Star x Anak Ramadhan)
Ibu: Ibu Anak Langit (HYT 88); ORCHID 62 (Thunder x Anak Galaxi) x HYT 10 (Bapa Bernadette x FONDA 127)

Radella

Radella

32. DIJUAL INDUK JANTAN: JOHN SIX
Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2015
Bapa: Inayah (MICHAEL); Andolini (HRP; Ariwani) x CPM 8810 (Trah: Leonard x Buldozer)
Ibu: P13 010232/Regina Caeli (MICHAEL); Saladin (MICHAEL 56; Siti Jenar x NUYAN 660) x MICHAEL 156 (Golden Wayang x NUYAN 132)
Sodara Seibu: Margaret, Bernadette, Naga Pesona, Naga RX

John Six

John Six

33. DIJUAL INDUK JANTAN: ADIK ROMEO
Ring: STRP 152, PPMBSI 2015
Bapa: Bapa Romeo (TOPSONG); Dewa Rama (SAMPOERNA) x Anak Galaxy (JAGUAR)
Ibu: Betina Trah Jendral Kim (KIM)
Sodara Sebapa: Romeo (STRP)
Anak: Allison
Cucu: San Rego

STRP 152

STRP 152

34. DIJUAL INDUK JANTAN: SUKADANA
Ring: BIROWO 71, YUK-YTK
Bapa: Mutiara Hitam (EVAN; Seruni (trah Khayana) x Anak Nadine HRP)
Ibu: Trah Naga Salju (OCEAN)

Sukadana

Sukadana

ANAK LANGIT Masuk Kalender PPMBSI Edisi 2018

Puji syukur kepada Bapa di Surga, Anak Langit yang mana merupakan anak dari Naga Pesona berhasil masuk di Kalender PPMBSI edisi 2018 untuk kategori Lomba Utama Junior Anniversary 2017 di Bandung dengan prestasi Peringkat 8.

Anak Langit masuk Kalender PPMBSI 2018

Anak Langit masuk Kalender PPMBSI 2018

Meskipun di kalender tersebut terjadi kesalahan tulis tentang Pemilik dan Ring akan tetapi ini merupakan hal yang wajar mengingat begitu banyak yang harus disiapkan oleh panitia penyusun. Pada kesempatan ini kami ingin meluruskan kesalahan tulis tersebut sebagai berikut:
Semula Pemilik ditulis: SAMGUEL, dan Ring ditulis: HIKAM
adapun yang benar adalah Pemilik: SAN MIGUEL, dan Ring: MICHAEL
Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi komunitas merpati balap di tanah air.

Prestasi Anak Langit dapat dilihat di Hall of Fame.

Pelepas Anak Langit ketika menerima Piala Peringkat 8 Lomba Utama Junior Anniversary 2017 di Bandung

Pelepas Anak Langit ketika menerima Piala Peringkat 8 di Bandung

BERNADETTE Peringkat 1 Junior Lomba Nasional 2016

Puji Syukur kepada Bapa di Surga, salah satu ternakan San Miguel PF meraih prestasi Peringkat 1 Junior Klasmen Akhir Lomba Nasional 2016 dengan total poin 202,5.

bernadette2

Bernadette

Ring: MICHAEL 368, LIONHEART, PPMBSI 2015
Bapa: NUYAN 888; Naga Cilik (NUYAN; Naga Putih x Adik Puma) x NUYAN 378 (Naga Salju x NUYAN 132)
Ibu: P13 010232/Regina Caeli (MICHAEL); Saladin (MICHAEL 56; Siti Jenar x NUYAN 660) x MICHAEL 156 (Golden Wayang x NUYAN 132)

Perolehan 202,5 Poin:
– Poin 2,5. Juara bersama 4 burung Seri C Galatama 1000 (Sabtu). Lomba Nasional Putaran 2 Bandung 4-6 Mar 2016
– Poin 160. Juara 1 Lomba Utama Junior (Jumat). Lomba Nasional Putaran 5 Kebumen 15-17 Apr 2016
– Poin 40. Peringkat 5 Lomba Utama Junior (Jumat). Lomba Nasional Putaran 6 Jakarta 29 Apr-1 Mei 2016

Prestasi lengkap Bernadette dapat dilihat di Hall of Fame.

Joki Bernadette menerima Piala Juara 1 di Kebumen

Joki Bernadette menerima Piala Juara 1 di Kebumen

kalender-2017

Masuk di Kalender PPMBSI 2017

© 2020 San Miguel PF

Theme by Anders NorenUp ↑