:: TRINITY 347 ::

Ring: MICHAEL 347, LIONHEART, PPMBSI 2014
Bapa: NUYAN 888; Naga Cilik (NUYAN; Naga Putih x Adik Puma) x NUYAN 378 (Naga Salju x NUYAN 132)
Ibu: P13 010232/Regina Caeli (MICHAEL); Saladin (MICHAEL 56; Siti Jenar x NUYAN 660) x MICHAEL 156 (Golden Wayang x NUYAN 132)
Sodara Kandung:
– Margaret / Naga 29 (MICHAEL 355), Nuyan/HYT Team Bandung
– Naga Pesona (MICHAEL 354), Nuyan/HYT Team Bandung
– Bernadette (MICHAEL 368), Nuyan/HYT Team Bandung

Tritis 347

Trinity 347

:: SALVE REGINA ::

Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2017
Bapa: Batik Madrim/Kakak Hamilton (BERUANG 550); Sri Rama BERUANG x Adik Paragon (ARGENT)
Ibu: Trinity/Kakak Margaret n Bernadette(MICHAEL 347); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)

Salve Regina

Salve Regina

:: HYT 104 ::

Ring: HYT 104, CIANJUR, PPMBSI 2016
Bapa: NUYAN 888; Naga Cilik (NUYAN; Naga Putih x Adik Puma) x NUYAN 378 (Naga Salju x NUYAN 132)
Ibu: Adik Juliet beda ibu (TOPSONG); Dewa Rama (SAMPOERNA) x Anak Bintang Kelana (TOPSONG)
Sodara Sebapa:
– Margaret / Naga 29 (MICHAEL 355), Nuyan/HYT Team Bandung
– Naga Pesona (MICHAEL 354), Nuyan/HYT Team Bandung
– Bernadette (MICHAEL 368), Nuyan/HYT Team Bandung

HYT 104

HYT 104

:: MICHAEL 25020 ::

Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2017
Bapa: P15 3022 (MICHAEL); Inayah (MICHAEL; Andolini x CPM8810) x Regina Caeli (MICHAEL; Ibu Bernadette)
Ibu: HYT 104; Bapa Bernadette (NUYAN 888; Naga Cilik x Sesarang DBD) x Adik Juliet (TOPSONG 58; Dewa Rama x Anak Bintang Kelana)

MICHAEL 25020

MICHAEL 25020

:: HYT 281 ::

Ring: HYT 281, PPMBSI 2017
Bapa: Golden Jr (SWORD); Anak Golden Wayang (SINGAPUTRA)
Ibu: ALBRIGHT 14; Thunder (KNA) x Sesarang Mushasi (HYT; Naga Cilik x Adik Ronaldo)

HYT 281

HYT 281

:: MICHAEL 25054 ::

Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2017
Bapa: HYT 009 (Kakak Esteban); ORCHID 62 (Thunder x Anak Galaxi) x NUYAN 856 (Naga Salju x Ibu Torres)
Ibu: Salve Regina (MICHAEL); Batik Madrim/Kakak Hamilton (BERUANG; Sri Rama x Adik Paragon) x Trinity/Kakak Bernadette (MICHAEL; Nuyan 888 x Regina Caeli)

MICHAEL 25054

MICHAEL 25054

:: DOKTOR JR ::

Ring: PPMBSI 2017 104538
Bapa: Doktor (TOPSONG); Naga Air (Anak Naga Salju)
Ibu: Anak Bintang Kelana (TOPSONG)

Doktor Jr

Doktor Jr

:: WFP 09 ::

Ring: WFP 09, PPMBSI 2017
Bapa: Anak Chaky (OSELLA); Chaky (FAMILY) x Betina trah Bimasakti
Ibu: Anak Thunder (ORCHID)

WFP

WFP 09

:: INBREED NC ::

Ring: NUYAN, CIANJUR, PPMBSI 2017 060032
Bapa: Naga Cilik (NUYAN); Naga Putih (PARADISO) x Adik Puma (ERIC)
Ibu: HYT; Naga Cilik (NUYAN) x Sesarang Ibu Bernadette (MICHAEL)

Inbreed NC

Inbreed NC

:: MICHAEL 25007 ::

Ring: MICHAEL, LIONHEART, PPMBSI 2017
Bapa: Inayah (MICHAEL); Andolini (HRP; Ariwani) x CPM 8810 (Trah: Leonard x Buldozer)
Ibu: HYT 104; Bapa Bernadette (NUYAN 888; Naga Cilik x Sesarang DBD) x Adik Juliet (TOPSONG 58; Dewa Rama x Anak Bintang Kelana)

25007

25007