1. DIJUAL PIYIK BETINA 84018
Ring: MICHAEL, SACRED HEART; PPMBSI 2019
Bapa: Bernadette (MICHAEL 368); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: Salve Regina/SR (MICHAEL); Batik Madrim/Kakak Hamilton (BERUANG; Sri Rama x Adik Paragon) x Trinity/Kakak Bernadette (MICHAEL; Nuyan 888 x Regina Caeli)

Piyik Betina 84018

Piyik Betina 84018

2. DIJUAL PIYIK JANTAN 84024
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Blorok 72028 (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: P18 72035 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Jantan 84024

Piyik Jantan 84024

3. DIJUAL PIYIK BETINA 84025
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Blorok 72028 (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: P18 72035 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Betina 84025

Piyik Betina 84025

4. DIJUAL PIYIK JANTAN 84029
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Adik Romeo (STRP); Anak Dewa Rama (TOPSONG; Dewa Rama x Anak Galaxi) x Anak Jenderal Kim (KIM)
Ibu: P17 25007 (MICHAEL); Inayah (MICHAEL; Andolini x CPM8810) x HYT 104 (Bapa Bernadette x Adik Juliet TOPSONG)

Piyik Jantan 84029

Piyik Jantan 84029

5. DIJUAL PIYIK BETINA 84030
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Adik Romeo (STRP); Anak Dewa Rama (TOPSONG; Dewa Rama x Anak Galaxi) x Anak Jenderal Kim (KIM)
Ibu: P17 25007 (MICHAEL); Inayah (MICHAEL; Andolini x CPM8810) x HYT 104 (Bapa Bernadette x Adik Juliet TOPSONG)

Piyik Betina 84030

Piyik Betina 84030

6. DIJUAL PIYIK JANTAN 84034
Ring: MICHAEL, SACRED HEART; PPMBSI 2019
Bapa: Bernadette (MICHAEL 368); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: Anak Doktor (P17 104538); Dokter (TOPSONG; Naga Air) x Anak Bintang Kelana (TOPSONG)

Piyik Jantan 84034

Piyik Jantan 84034

7. DIJUAL PIYIK JANTAN 84036
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P18 72040 (MICHAEL); Adik Sangkuni HYT/PS 315 (Anak Thunder x Anak Metro) x HYT 281 (Anak Golden Wayang x Anak Thunder)

Piyik Jantan 84036

Piyik Jantan 84036

8. DIJUAL PIYIK BETINA 84037
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P18 72040 (MICHAEL); Adik Sangkuni HYT/PS 315 (Anak Thunder x Anak Metro) x HYT 281 (Anak Golden Wayang x Anak Thunder)

Piyik Betina 84037

Piyik Betina 84037

9. DIJUAL PIYIK BETINA 84038
Ring: MICHAEL, SACRED HEART; PPMBSI 2019
Bapa: Bernadette (MICHAEL 368); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: Anak Doktor (P17 104538); Dokter (TOPSONG; Naga Air) x Anak Bintang Kelana (TOPSONG)

Piyik Betina 84038

Piyik Betina 84038

10. DIJUAL PIYIK JANTAN 84039
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Blorok 72028 (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: P18 72035 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Jantan 84039

Piyik Jantan 84039

11. DIJUAL PIYIK BETINA 84040
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Blorok 72028 (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x WFP09 (Anak Chaky x Anak Thunder)
Ibu: P18 72035 (MICHAEL); Adik Romeo (STRP) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Betina 84040

Piyik Betina 84040

12. DIJUAL PIYIK BETINA 84044
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: P15 3022/John Six (MICHAEL); Inayah (MICHAEL; Andolini x CPM8810) x Regina Caeli (MICHAEL; Ibu Bernadette)
Ibu: Salve Regina/SR (MICHAEL); Batik Madrim/Kakak Hamilton (BERUANG; Sri Rama x Adik Paragon) x Trinity/Kakak Bernadette (MICHAEL; Nuyan 888 x Regina Caeli)

Piyik Betina 84044

Piyik Betina 84044

13. DIJUAL PIYIK JANTAN 84045
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Radella (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x HYT 88 (Adik Sebapa Bernadette)
Ibu: ORCHID 154; Trah Sinar Junior

Piyik Jantan 84045

Piyik Jantan 84045

14. DIJUAL PIYIK BETINA 84046
Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2019
Bapa: Radella (MICHAEL); Batik Madrim (BERUANG 550; Sri Rama BR x Adik Paragon) x HYT 88 (Adik Sebapa Bernadette)
Ibu: ORCHID 154; Trah Sinar Junior

Piyik Betina 84046

Piyik Betina 84046