1. DIJUAL PIYIK BETINA 72030

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: P17 25070 (MICHAEL); BERUANG 550 (Adik Hamilton) x MICHAEL 264 (Anak Golden Wayang x NUYAN 132)

Piyik Betina 72030

Piyik Betina 72030

2. DIJUAL PIYIK BETINA 72019

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: BERUANG 550 (Kakak Hamilton); Sri Rama (BR; Sadewo x Adik Putra Nuyan) x Adik Paragon (ARGENT; Singa Star x Anak Ramadhan)
Ibu: P17 025049 (MICHAEL); Adik Sangkuni (PUTRA SILIWANGI; Anak Thunder x FONDA 127) x Kakak Bernadette (MICHAEL)

Piyik Betina 72019

Piyik Betina 72019

3. DIJUAL PIYIK BETINA 72040

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: Adik Sangkuni (PUTRA SILIWANGI 315); Anak Thunder (ORCHID 62) x FONDA 127 (Metro x Anak Torres)
Ibu: HYT 281; Golden Jr (SWORD; Golden Wayang x Anak Naga Salju) x ALBRIGHT 14 (Thunder x Sesarang Musashi)

Piyik Betina 72040

Piyik Betina 72040

4. DIJUAL PIYIK BETINA 72041

Piyik Betina 72041

Piyik Betina 72041

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: Naga Pesona/Sesarang Margaret (MICHAEL 354); NUYAN 888 (Naga Cilik x Sesarang DBD) x P13 010232/Regina Caeli (Saladin x Michael 156)
Ibu: WFP09; Anak Caky (OSELLA; Caky x Bimasakti) x Anak Thunder (ORCHID)

5. DIJUAL PIYIK JANTAN 72042

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: Adik Sangkuni (PUTRA SILIWANGI 315); Anak Thunder (ORCHID 62) x FONDA 127 (Metro x Anak Torres)
Ibu: HYT 281; Golden Jr (SWORD; Golden Wayang x Anak Naga Salju) x ALBRIGHT 14 (Thunder x Sesarang Musashi)

Piyik Jantan 72042

Piyik Jantan 72042

6. DIJUAL PIYIK BETINA 72044

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: HYT 009 (Kakak Esteban); ORCHID 62 (Thunder x Anak Galaxi) x NUYAN 856 (Naga Salju x Ibu Torres)
Ibu: P13 010230 (MICHAEL); Saladin (MICHAEL 56; Siti Jenar x NUYAN 660) x NUYAN 132 (Naga Putih x adik Puma)

Piyik Betina 72044

Piyik Betina 72044

7. DIJUAL PIYIK JANTAN 72047

Piyik Jantan 72047

Piyik Jantan 72047

Ring: MICHAEL, LIONHEART; PPMBSI 2018
Bapa: Adik Romeo (STRP); Anak Dewa Rama (TOPSONG; Sri Rama) x Anak Galaxi (JAGUAR)
Ibu: Salve Regina (MICHAEL); Batik Madrim/Kakak Hamilton (BERUANG; Sri Rama x Adik Paragon) x Trinity/Kakak Bernadette (MICHAEL; Nuyan 888 x Regina Caeli)